BİZE ULAŞIN

0 (552) 205 89 23

ÜRÜNLERİMİZ

Medikal Çözümler

IV-Eye Taşınabilir Yakın Kızılötesi Damar Görüntüleyici

IV-Eye Taşınabilir Yakın Kızılötesi Damar Görüntüleyici

IV-Eye Taşınabilir Yakın Kızılötesi Damar Görüntüleyici

  •  

    Taşınabilir Yakın Kızılötesi Damar Görüntüleyici

    Sağlık uzmanları, periferik IV kanülasyon veya venepunktur için en iyi ven arayışında bulunurlar ve sonuçta ortaya çıkabilen başarısız girişimler gerçek ve artan bir sorundur.

    The IV-eye near infrared vein finder is designed to assist doctors and nurses in the identification, assessment and preservation of peripheral blood vessels by providing a real-time, clear image of a patient's vascular structure. Kızıl ötesi ven bulucu  IV-eye, hastanın vasküler yapısının gerçek zamanlı ve net bir görüntüsünü sağlayarak, periferik kan damarlarının tanımlanması, değerlendirilmesi ve korunmasında doktorlara ve hemşirelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

    Başarısız IV girişimlerinin sayısının azaltılması, başarısız girişimlerden (malzeme, personel zamanı ve tedavide gecikmeler gibi) kaynaklanan ilgili maliyetlerde bir azalmaya yol açmalı ve daha iyi klinik sonuçları ve daha yüksek hasta memnuniyetini sağlamalıdır.

IV-eye özellikleri

Simplicity: The IV-eye is easy to operate, requires no calibration and can be used with minimal training. Kolaylık: IV-eye  kullanımı kolaydır, kalibrasyon gerektirmez ve minimum eğitim ile kullanılabilir.

Portability: The IV-eye is a portable, lightweight, handheld device that is about the size of a smartphone. Taşınabilirlik: IV-eye, bir akıllı telefon ebatında ,  taşınabilir, hafif, el tipi bir cihazdır.

Performance: The IV-eye uses directly applied near infrared (NIR) light and advanced digital processing to display a real-time image of the tissue and veins underneath the skin's surface to depths of up to 10mm.* Performans: IV-eye, cildin yüzeyinin altındaki doku ve damarların gerçek zaman görüntüsünü 10 mm'ye kadar olan derinliklere yansıtmak için doğrudan kızılötesi (NIR) ışık ve gelişmiş dijital işleme uygular. *

The IV-eye has been certified as meeting the requirements of Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II (excluding Section 4) IV-eye  93/42 / EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi'nin gereklerini yerine getirmesiyle onaylanmıştır (Bölüm 4 hariç)

 

IV-eye nasıl çalışır? 

Simplicity: The IV-eye is easy to operate, requires no calibration and can be used with minimal training. Kolaylık: IV-eye  kullanımı kolaydır, kalibrasyon gerektirmez ve minimum eğitim ile kullanılabilir.

Portability: The IV-eye is a portable, lightweight, handheld device that is about the size of a smartphone. Taşınabilirlik: IV-eye, bir akıllı telefon ebatında ,  taşınabilir, hafif, el tipi bir cihazdır.

Performance: The IV-eye uses directly applied near infrared (NIR) light and advanced digital processing to display a real-time image of the tissue and veins underneath the skin's surface to depths of up to 10mm.* Performans: IV-eye, cildin yüzeyinin altındaki doku ve damarların gerçek zaman görüntüsünü 10 mm'ye kadar olan derinliklere yansıtmak için doğrudan kızılötesi (NIR) ışık ve gelişmiş dijital işleme uygular. *

The IV-eye has been certified as meeting the requirements of Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II (excluding Section 4) IV-eye  93/42 / EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi'nin gereklerini yerine getirmesiyle onaylanmıştır (Bölüm 4 hariç)

 

IV-eye nasıl çalışır? 

IV-eye  bir hastanın periferik uzuvları üzerine düz olarak yerleştirilir (alt kol veya elin arkası) ve cildi ve subkütan dokuyu aydınlatmak için yakın kızıl ötesi ışık kullanır. The near infrared (NIR) light is transmitted by means of light emitting diodes (LEDs) in the flexible wings. Yakın kızılötesi (NIR) ışık, esnek kanatlardaki ışık yayan diyotlar (LED'ler) vasıtasıyla iletilir. The near infrared light penetrates the patient's skin, is absorbed by the haemoglobin in the blood, and passes through the fat and other tissue surrounding a vein. Yakın kızılötesi ışık hastanın cildine nüfuz eder, kandaki hemoglobin tarafından emilir ve bir veni çevreleyen yağ ve diğer dokudan geçer. The camera on the underside of the IV-eye captures an image of the blocked light and a digital processor creates an image of the underlying vascular structure. IV-eye nin alt tarafındaki kamera, bloke ışığın bir görüntüsünü yakalar ve bir dijital işlemci, alttaki vasküler yapının bir görüntüsünü oluşturur. This is then shown on an LCD display situated on the top of the device. Bu, daha sonra cihazın üst kısmında bulunan bir LCD ekranda gösterilir.

The display has a red line down its centre, this is “lined up” with a suitable vein and a red laser index light is then projected onto the patient's skin to indicate a suitable insertion point. Ekranın ortasında kırmızı bir çizgi var, bu da uygun bir damarla “dizilmiş” ve kırmızı bir lazer indeksi ışığı hastanın cildine uygun bir ekleme noktası göstermek için yansıtılıyor.

 

IV-eye nerede kullanılır? 

Anesteziyoloji

Hemotoloji ve Onkoloji Merkezleri

Kalp-Damar Üniteleri

Kan Nakli ve Flebotomi

Kan Alma

Acil Servis

IV Takma Ekipleri

IV Eğitim Üniteleri

Tıbbi, Cerrahi ve Solunum Üniteleri

Poliklinikler

Beriatrik Üniteleri

Renal ve Diabet Klinikleri

Evde Bakım Merkezleri

Yaşlı ve Huzur Evleri

 

 

Aksesuarlar

Tek kullanımlık kapak

To meet infection control requirements, the IV-eye should only be used with a single-use disposable cover. Enfeksiyon kontrol gereksinimlerini karşılamak için, IV-eye sadece tek kullanımlık atılabilir kapak ile kullanılmalıdır. This cover has been designed by Novarix specifically for the IV-eye to ensure ease of use and to maintain performance. Bu kapak, kullanım kolaylığı sağlamak ve performansı korumak için özellikle IV-eye için Novarix tarafından tasarlanmıştır. The IV-eye is supplied with a box of 24 disposable covers as standard. IV-eye standart olarak 24 atılabilir kapaklı bir kutu ile birlikte verilir.

Carry case Taşıma çantası

The IV-eye has a dedicated carry case which is designed to keep the device safe and secure during storage and transportation. IV-eye, depolama ve nakliye sırasında cihazı güvenli ve emniyetli tutmak için tasarlanmış özel bir taşıma çantasına sahiptir. This is available as an optional extra. Bu isteğe bağlı bir ekstra olarak kullanılabilir. 

The display has a red line down its centre, this is “lined up” with a suitable vein and a red laser index light is then projected onto the patient's skin to indicate a suitable insertion point. Ekranın ortasında kırmızı bir çizgi var, bu da uygun bir damarla “dizilmiş” ve kırmızı bir lazer indeksi ışığı hastanın cildine uygun bir ekleme noktası göstermek için yansıtılıyor.

 

THE IV-EYE NEAR INFRARED VEIN FINDER